Connect with us

Marketingu

KlinaPress.com është adresa në faqen e internetit e Agjencisë informative dhe edukative “KlinaPress SH.P.K” është një kompani e regjistruar.

KlinaPress, ka mbi 10 mijë vizita ditore është webfaqja më e vizituar në rajonin e Prizrenit.

Pozicionet reklamuese në KlinaPress tani mund t’i zgjedhni me afate kohore për muaj, ose vit, apo sipas nevojës që keni (për mbi 100 mijë shfaqje).

Mjafton të vendosni se cila reklamë dhe në cilën Rubrikë u përshtatet më shumë, dhe të na shkruani në marketing@klinapress.com, dhe reklama juaj do të shfaqet Brenda 24 orëve. Kaq e lehtë është pra të reklamoni në portalin më të vizituar në rajonin e Prizrenit!

ÇMIMORJA E BANERAVE

100.000 IMPRESSIONS – SHFAQJE NË MUAJ

AD FORMATI DIMENSIONI QMIMI
 Ads Logo  728  me 90  150 €
 Ads B1   160 me 600  50 €
 Ads B2   160 me 600  50 €
 Top Ballina   1200 me 200  200 €
 Ballina 1   728 me 150  120 €
 Ballina A1   300 me 250  100 €
 Ballina 2   728 me 90  90 €
 Ballina A2   300 me 400  80 €
 Ballina 3   728 me 90  70 €
 Ballina A3   300 me 250  60 €
 Ballina 4   728 me 90  50 €
 Ballina A4   300 me 250  40 €
 Ballina 5   728 me 90  30 €
 Ballina A5   300 me 250  20 €

Ekstra shpërndraje në faqen e facebook-it + 50 Euro

ÇMIMORJA E BANERAVE

1000 IMPRESSIONS – SHFAQJE

AD FORMATI DIMENSIONI QMIMI
 Ads Logo  728  me 90  150 €
 Ads B1   160 me 600  50 €
 Ads B2   160 me 600  50 €
 Top Ballina   1200 me 200  200 €
 Ballina 1   728 me 150  120 €
 Ballina A1   300 me 250  100 €
 Ballina 2   728 me 90  90 €
 Ballina A2   300 me 400  80 €
 Ballina 3   728 me 90  70 €
 Ballina A3   300 me 250  60 €
 Ballina 4   728 me 90  50 €
 Ballina A4   300 me 250  40 €
 Ballina 5   728 me 90  30 €
 Ballina A5   300 me 250  20 €

Ekstra shpërndraje në faqen e facebook-it + 50 Euro

ÇMIMORJA E BANERAVE

1000 IMPRESSIONS – SHFAQJE

AD FORMATI DIMENSIONI QMIMI
 Ads Logo  728  me 90  150 €
 Ads B1   160 me 600  50 €
 Ads B2   160 me 600  50 €
 Top Ballina   1200 me 200  200 €
 Ballina 1   728 me 150  120 €
 Ballina A1   300 me 250  100 €
 Ballina 2   728 me 90  90 €
 Ballina A2   300 me 400  80 €
 Ballina 3   728 me 90  70 €
 Ballina A3   300 me 250  60 €
 Ballina 4   728 me 90  50 €
 Ballina A4   300 me 250  40 €
 Ballina 5   728 me 90  30 €
 Ballina A5   300 me 250  20 €

Ekstra shpërndraje në faqen e facebook-it + 50 Euro

Artikuj i Sponzorizuar, publikohet në Ballin me Pop Up dhe në lajme në fund të lajmit, gjithashtu ne e sponzorizojmë artikujn tuaj deri ti arrije shfaqjet e caktuara.

ÇMIMORJA E SPONZORIZIMEVE

100.000 SHFAQJE DITORE – 100 €

Shfaqje 2 ditë 20 % zbritje.

Shfaqje 3 ditë 40 % zbritje.

Si mund të behët pagësa ?

Emri i bankës: Raiffeisen Bank

Numeri i gjirollogarisë: 1506011002135539

Emri i përfituesit: Burhan Gashi (CEO në KlinaPress.com)

Adresa: Rruga Abedin Rexha, p.n. 32000 Klinë, Republika e Kosovës

E-mail: marketing@klinapress.com

Marketing: +377 45 233581