Connect with us

Lajme

Në QKUK fillon vlerësimi i rrezikshmërisë në punë

Published

on

Korporata Energjetike e Kosovës Banners

Sektori për Mbrojtje dhe Sigurinë në Punë, i cili funksionon në kuadër të SHSKUK-së, njofton se ka realizuar për herë të parë vlerësimin e rrezikut në vendet e punës në Shërbimin Klinik të Mjekësisë Nukleare-në QKUK, bazuar në nenin 16 të Ligjit Nr. 04/L-161, për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, aktet tjera normative në fuqi dhe standardeve ndërkombëtare

Sipas njoftimit për media, duke marrë për bazë natyrën e punës së këtij shërbimi, fillimisht është bërë vlerësimi i rrezikut në këtë shërbim dhe gradualisht do të përfshihen të gjitha vendet e punës të njësive përbërëse të QKUK-së dhe SHSKUK-së, konform standardeve të kërkuara.

“Metodat e vlerësimit të rrezikut japin mundësi të identifikohen të gjitha objektet specifike, të cilat mund të dëmtojnë personat dhe mund të shkaktojnë pasoja të padëshirueshme në punë. Ato japin mundësinë të vlerësohet serioziteti i një ngjarjeje të tillë të mundshme, si dhe të identifikohen zgjidhjet më të përshtatshme për mbrojtjen kundër këtyre pasojave. Qëllimi është që përmes vlerësimit të rrezikut për Shërbimin Klinik të Mjekësisë Nukleare dhe shërbimet tjera në QKUK-SHSKUK-së, të përcaktohen masat e nevojshme për sigurinë në punë, si dhe përgjegjësitë për të krijuar kushtet më të sigurta dhe më të shëndetshme në të gjitha aspektet e punës”, thekson njoftimi.

KESCO

Në njoftim thuhet se gjatë aktit të vlerësimit të rrezikut, është bërë edhe trajnimi i punëtorëve nga moduli për aftësimin e punëtorëve për kryerjen e punëve në mënyrë të sigurt, nga lëmia e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, ku edhe janë certifikuar./KlinaPress/